Ráta szórás

Az árfolyam-eltérés a valaminek a tényleges ára és a várható ár közötti különbség, szorozva a tényleges vásárolt mennyiséggel. A fogalmat azon esetek felkutatására használják, amikor egy vállalkozás túlfizet árukért, szolgáltatásokért vagy munkaerőért. A kamatláb-változásokra való túlzott figyelem azonban negatív hatással járhat, ha csak a költségcsökkentésre összpontosít. Ehelyett ésszerűbb valamivel többet fizetni a magasabb minőségért, ami csökkenti a felmerült kiadások teljes összegét. A képlet:

(Tényleges ár - Normál ár) x Tényleges mennyiség = Ár szórás

A "ráta" variancia megjelölést leggyakrabban a munkaerő arányának varianciájára alkalmazzák, amely magában foglalja a közvetlen munka tényleges költségét a közvetlen munka standard költségéhez képest.

A "ráta" variancia más megnevezést használ, amikor az anyagvásárlásra alkalmazzák, és nevezhetjük vételár-eltérésnek vagy anyagár-eltérésnek.