Hosszú lejáratú kötelezettségek

A hosszú lejáratú kötelezettségek azok a kötelezettségek, amelyek nem esedékesek egy éven belül. Ezeket a kötelezettségeket külön osztályozzák a gazdálkodó egység mérlegében, eltekintve a rövid lejáratú kötelezettségektől. Példák a hosszú lejáratú kötelezettségekre:

  • A fizetendő tartozás hosszú távú része

  • A fizetendő kötvények hosszú távú része

A hosszú lejáratú kötelezettségek összesített összegét rutinszerűen hasonlítják össze egy vállalkozás cash flow-jával, hogy lássák, van-e pénzügyi forrása kötelezettségei hosszú távú teljesítésére. Ha nem, akkor a hitelezők kevésbé valószínű, hogy üzletet kötnek a szervezettel, és a befektetők nem hajlandók befektetni ebbe. Ebben az értékelésben figyelembe veendő tényező a szervezet pénzforgalmának stabilitása, mivel a stabil áramlások alacsonyabb nemteljesítési kockázattal támogathatják a magasabb adósságterhet.