Termék szintű tevékenység

A termékszintű tevékenység egy adott termék vagy tevékenység támogatására irányuló tevékenység. Ezeket a műveleteket a termékhez kapcsolódó termelési mennyiségtől vagy szolgáltatási mennyiségtől függetlenül hajtják végre. Példák a termékszintű tevékenységekre:

  • Egy termék termékmenedzserének költsége

  • A termék tervezésének költsége

  • A termékcsomagolás tervezésének költsége

  • Mérnöki változtatási megrendelés kiadásának költsége

  • A termék reklámozásának költsége

A tevékenységalapú költségszámítási rendszer költséghierarchiáján belül a termékszintű tevékenységek a közepe közelében helyezkednek el, amint az a következő hierarchia-felsorolásban szerepel:

  1. Egység szintű tevékenységek

  2. Kötegelt szintű tevékenységek

  3. Termék szintű tevékenységek

  4. Létesítmény szintű tevékenységek