Ellátás

A céltartalék egy ráfordítás összege, amelyet a gazdálkodó egység elhatároz most, még mielőtt pontos információval rendelkezne a ráfordítás pontos összegéről. Például a gazdálkodó egység rutinszerűen rögzíti az eladósodott tartozásokra, az értékesítési juttatásokra és a készletek elavulására képzett céltartalékokat. A céltartalékokat akkor kell ráfordításként elszámolni, amikor a kapcsolódó kötelezettség bekövetkezése valószínű, és ésszerűen megbecsülhető a ráfordítás összege.

A céltartalékot egy kötelezettség számlán kell elszámolni, amelyet a mérlegben jellemzően rövid lejáratú kötelezettségként sorolnak be. A számviteli személyzetnek rendszeresen felül kell vizsgálnia az összes elismert céltartalék állapotát, hogy kiderüljön, ki kell-e őket módosítani.