Az ellenőrzési ciklus

Az ellenőrzési ciklus a tervezés, az eredmények figyelemmel kísérésének, az eredmények értékelésének és a módosítások iteratív folyamata. Az ellenőrzési ciklust általában a vállalati költségvetés és a folyamatfolyamatok folyamatos felülvizsgálatára alkalmazzák.

Az ellenőrzési ciklus költségvetés-tervezésnél történő alkalmazásakor az elvárás, hogy a költségvetés minden egymást követő verziója javuljon, a kezdeti költségvetés tényleges eredmények összehasonlításakor összegyűjtött információk alapján. Ez a megközelítés jól működik olyan körülmények között, ahol a verseny szintje laza és kevés új termék jelenik meg. Az eredmények problematikusabbak egy gyors ütemű környezetben, mivel az üzleti modelleket rendszeresen radikálisan felül lehet vizsgálni, így kevés idő jut az iteratív visszacsatolási ciklus előnyeinek kihasználására.

Az ellenőrzési ciklus a legjobban működik a folyamatfolyamatoknál, mivel ezek kevésbé változnak, mint az üzleti modellek - vagyis továbbra is szükség lesz a beszállítók kifizetésére, számlák kiállítására, áruk szállítására stb., Függetlenül az üzleti modell változásától. Tekintettel a folyamatok magasabb stabilitási szintjére, folyamatosan át lehet dolgozni az ellenőrzési ciklus egyes lépésein a folyamatok hatékonyabbá tétele érdekében, miközben szorosabban figyelemmel kísérhetők a kockázatok is.