Kiigazítatlan próbaegyenleg

A ki nem igazított próbaegyenleg a főkönyvi számlák egyenlegeinek felsorolása a beszámolási időszak végén, mielőtt bármilyen korrekciós bejegyzést tennének az egyenlegekre a pénzügyi kimutatások elkészítése céljából. A kiegyenlítetlen próbaegyenleg szolgál kiindulópontként a számlaegyenleg elemzéséhez és a korrekciós bejegyzések elvégzéséhez. Ez a jelentés egy szabványos, amelyet számos könyvelési szoftvercsomag adhat ki. Manuálisan is lefordítható.

Ha egy vállalat havonta készít pénzügyi kimutatásokat, a könyvelő minden hónap végén kiigazítatlan próbaegyenleget nyomtat, hogy elindítsa a pénzügyi kimutatások készítésének folyamatát. Alternatív megoldásként, ha a vállalat csak negyedévente készít pénzügyi kimutatásokat, akkor a ki nem igazított próbaegyenleget negyedéves alapon kell kinyomtatni.

A számítógépes számviteli rendszerben még az sem nyilvánvaló, hogy kiigazítatlan próbaegyenleg áll rendelkezésre; ehelyett a könyvelő egyszerűen a főkönyvi jelentés alapján dolgozhat, és szükség szerint módosíthatja a pénzügyi kimutatások elkészítéséhez.

Korrigálatlan próbaegyenleget csak a kettős könyvelésben használnak, ahol az összes számlabejegyzésnek ki kell egyenlítenie. Egyetlen beléptető rendszer használata esetén nem lehet próbaegyenleget létrehozni, ahol az összes terhelés összege megegyezik az összes kredit összegével.

Példa a próbaegyenlegre

A következő példában a ki nem igazított próbaegyenleg az első számoszlop, míg a második számoszlop egy kiigazító bejegyzést tartalmaz; az utolsó oszlop az első két oszlopot egyesíti, létrehozva a kiigazított próbamérleget. A terhelési egyenlegeket (eszközök és ráfordítások) pozitív számként, a hitelegyenlegeket (kötelezettségek, saját tőke és bevételek esetében) negatív számként tüntettük fel; a terhelések és a jóváírások pontosan ellensúlyozzák egymást, így az összeg mindig nulla.

Alternatív formátumban a ki nem igazított próbaegyenlegnek külön oszlopa lehet az összes terhelési egyenlegre, és külön oszlop lehet az összes hitelegyenlegre. Ez hasznos annak biztosításához, hogy az összes terhelés összege megegyezzen az összes jóváírás összegével.

ABC Company

Próbaegyenleg

20XX. Június 30