Jövedelemadó-tartalék

A jövedelemadó-tartalék az a becsült összeg, amelyet a vállalkozás vagy az egyéni adózó várhatóan a tárgyévre fizet be jövedelemadóként. Ennek a céltartaléknak az összegét a vállalat jelentett nettó jövedelmének kiigazításával különféle állandó különbségek és átmeneti különbségek alapján korrigálják. A korrigált nettó jövedelem számát ezután meg kell szorozni az alkalmazandó jövedelemadó mértékével a jövedelemadó-tartalékképzéshez.

Ezt a rendelkezést jelentős mértékben megváltoztathatja az adótervezés összege, amelyet egy személy vagy vállalkozás folytat a jövedelemadó-kötelezettség elhalasztása vagy megszüntetése érdekében. Következésképpen e rendelkezés arányos nagysága adófizetőnként adótervező képességeik alapján jelentősen eltérhet.

A jövedelemadók tervezett céltartalékát is be lehet vonni a vállalat költségvetési modelljébe. Egy jól kidolgozott modellben ez a tervezett rendelkezés mind állandó, mind ideiglenes különbségeket tartalmazna. Alaposabb modellben a céltartalék egyszerűen az alkalmazandó adókulcson alapul.