Ellenőrzési jelentés

Az ellenőrzési jelentés a könyvvizsgáló írásbeli véleménye a gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásairól. A jelentés szabványos formátumban készült, amelyet az általánosan elfogadott könyvvizsgálati standardok (GAAS) előírtak. A GAAS megköveteli vagy megengedi a jelentés bizonyos variációit, az audit munkájának körülményeitől függően, amelyben a könyvvizsgáló részt vesz. A következő jelentésvariációk használhatók:

  • Tiszta vélemény, ha a pénzügyi kimutatások a gazdálkodó egység pénzügyi helyzetének valós képviseletét mutatják, lényeges hibás állításoktól mentesen. Ezt minősítés nélküli véleménynek is nevezik.

  • Minősített vélemény, ha a könyvvizsgáló munkáját korlátozták a hatókörrel kapcsolatban.

  • Elutasító vélemény, ha a pénzügyi kimutatásokat lényegesen tévesnek mondták.

  • Vélemény kizárása, amelyet több helyzet is kiválthat. Például előfordulhat, hogy a könyvvizsgáló nem független, vagy folyamatos ellenőrzési probléma merül fel az ellenőrzöttel kapcsolatban.

A tipikus ellenőrzési jelentés három bekezdést tartalmaz, amelyek a következő témákat fedik le:

  1. A könyvvizsgáló és a gazdálkodó egység vezetésének felelőssége.

  2. Az ellenőrzés terjedelme.

  3. A könyvvizsgáló véleménye a gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásairól.

Ellenőrzési jelentést adnak ki az egység pénzügyi kimutatásainak felhasználójának. A felhasználó a jelentésre támaszkodhat, mint bizonyíték arra, hogy egy hozzáértő harmadik fél megvizsgálta és véleményt nyilvánított a pénzügyi kimutatásokról. Számos hitelezőnek tiszta véleményt tartalmazó ellenőrzési jelentésre van szüksége, mielőtt pénzeszközöket kölcsönöznének egy vállalkozásnak. Szükséges továbbá, hogy egy nyilvános tulajdonban lévő szervezet csatolja a vonatkozó ellenőrzési jelentést a pénzügyi kimutatásaihoz, mielőtt benyújtaná azokat az Értékpapír és Tőzsde Bizottsághoz.