A halmozott értékcsökkenés eszköz vagy kötelezettség?

A halmozott értékcsökkenés az összes értékcsökkenési ráfordítás teljes összege, amelyet a tárgyi eszközön eddig elismertek. Mint ilyen, kontra eszközszámlának számít, ami azt jelenti, hogy negatív egyenleget tartalmaz, amelynek célja az eszközszámla ellensúlyozása, amellyel párosítva van, ami nettó könyv szerinti értéket eredményez. A halmozott értékcsökkenést a szokásos eszköz- és forrásszámláktól elkülönítve osztályozzák a következő okok miatt:

  • Ez nem eszköz, mivel a számlán tárolt egyenlegek nem jelentenek olyasmit, amely több beszámolási időszak alatt gazdasági értéket teremtenek az egység számára. Ha van ilyen, a halmozott értékcsökkenés a múltban felhasznált gazdasági érték összegét jelenti.

  • Ez nem kötelezettség, mivel a számlán tárolt egyenlegek nem jelentenek kötelezettséget harmadik fél fizetésére. Ehelyett a felhalmozott értékcsökkenést teljes egészében belső nyilvántartási célokra használják fel, és semmilyen módon nem jelent fizetési kötelezettséget.

Ha választania kell a felhalmozott értékcsökkenés eszközként vagy kötelezettségként történő besorolása között, akkor azt eszköznek kell tekinteni, egyszerűen azért, mert a mérlegben ott szerepel a számla. Ha ezt kötelezettségként kellene besorolni, akkor az téves benyomást kelthet, hogy a vállalkozásnak felelőssége van egy harmadik féllel szemben.