Számviteli egység

A számviteli egység olyan vállalkozás, amelynek külön könyvelési nyilvántartást vezet. A szervezetnek egyértelműen azonosítható gazdasági tevékenységeket kell folytatnia, ellenőriznie kell a gazdasági erőforrásokat, és el kell különülnie tisztségviselői, tulajdonosai és alkalmazottai személyes tranzakcióitól. A számviteli szervezetek példái a vállalatok, a partnerségek és a vagyonkezelő társaságok.

A létrehozása után egy számviteli terv és számviteli politikák készülnek egy számviteli egység számára, amelyek egy külön számviteli rendszer alapját képezik. Az üzleti tranzakciókat ezután egy főkönyvbe rögzítik, amely tükrözi a gazdálkodó egység folyamatban lévő tevékenységét. Ezeknek a nyilvántartási tevékenységnek az eredménye a pénzügyi kimutatások, amelyek kifejezetten a számviteli egységre vonatkoznak.

A számviteli egység fogalmát az eszközök tulajdonjogának és a kötelezettségekre vonatkozó kötelezettségek, valamint a gazdasági tevékenységek meghatározott csoportjának jövedelmezőségének megállapításához használják.