A tárgyi eszköz ütemezése

A befektetett eszközök ütemezése a vállalkozás minden tárgyi eszközének teljes felsorolása. Ez a főkönyvben szereplő tárgyi eszköz-egyenleg forrásdokumentuma. Ez az ütemterv a következő információkat tartalmazza minden felsorolt ​​tárgyi eszközről:

1. Egyedi eszközszám

2. Tárgyi eszközök leírása

3. Bruttó költség

4. Halmozott értékcsökkenés

5. Nettó költség

A tárgyi eszközök részletesebb ütemtervében szerepelhet minden egyes befektetett eszköz megtakarítási értéke (ha van ilyen), valamint az egyesekhez rendelt éves értékcsökkenés, évenként külön feltüntetve. Az egyes eszközökre alkalmazott értékcsökkenési módszer típusa is felsorolható. A tőzsdei jegyzés tartalmazhat egy eszköz esetleges értékvesztését is.

A jelentésben szereplő összes bruttó költségösszeg összesített összegének meg kell egyeznie a befektetett eszközök főkönyvi számlájának egyenlegével. Ha a főkönyvi tárgyi eszközöket típusonként külön nyilvántartják (például bútorok és berendezési tárgyak, vagy gépek esetében), a befektetett eszközök ütemezését hasonlóan kell megszervezni, részösszegekkel visszavezetve ezeket a számlaegyenlegeket.

A jelentésben szereplő összes halmozott értékcsökkenés összesített összegének meg kell egyeznie a főkönyvi számlán a halmozott értékcsökkenés egyenlegével.

A befektetett eszközök ütemezését a társaság könyvvizsgálói rendszeresen használják a tárgyi eszközök meglétének ellenőrzésére, és ezen elemek visszavezetésére a főkönyv egyenlegére. Mint ilyen, a számviteli személyzet számára rendkívül fontos, hogy naprakészen tartsa az ütemtervet. A befektetett eszközök ütemezésének fenntartásához szükséges munka mennyisége a következő technikákkal csökkenthető:

  • Állítson be magas kapitalizációs határt, így kevesebb kiadás minősül befektetett eszköznek.

  • A lista méretének csökkentése érdekében azonnal törölje az eszközöket a listáról, amint azokat eladják vagy más módon ártalmatlanítják.

  • Használjon a befektetett eszközök több alkategóriáját az ütemezésen belül, így az egyes kategóriákon belül kevesebb eszköz van az egyeztetéshez.