Az amortizációs ráfordítás és a halmozott értékcsökkenés közötti különbség

Az értékcsökkenési leírás az az időszakos értékcsökkenési ráfordítás, amelyet a vállalkozás az egyes beszámolási időszakokban eszközei ellen vet ki. A halmozott értékcsökkenés az értékcsökkenés összesített összege, amely az egyes eszközök értékcsökkenésének megkezdése óta halmozódott fel. A következő különbségek vonatkoznak a két fogalomra:

  • Az értékcsökkenési ráfordítás az eredménykimutatásban, míg a halmozott értékcsökkenés a mérlegben jelenik meg.
  • Az értékcsökkenési költség számlán lévő egyenleg terhelés, míg a felhalmozott értékcsökkenési számla egyenlege hitel.
  • Az értékcsökkenési ráfordítás egy külön és független sor az eredménykimutatáson belül, míg a felhalmozott értékcsökkenés párosul és ellensúlyozza a tárgyi eszközök sort.
  • Egy eszköz értékcsökkenési kiadása az eszköz értékesítésekor leáll, míg a felhalmozott értékcsökkenés az eszköz értékesítésekor megfordul.