Értékvesztési költség

Az értékcsökkenési leírás a tárgyi eszköznek az a része, amelyet a folyó időszakban elfogyasztottnak tekintettek. Ezt az összeget ezután terhelésre terhelik. Ennek a költségnek a célja az állóeszközök könyv szerinti értékének fokozatos csökkentése, mivel értéküket az idő múlásával elfogyasztják. Ez nem készpénzköltség; vagyis nincs kapcsolódó készpénzkiáramlás.

Amikor az értékcsökkenési ráfordítások számláján bejegyzést vezetnek, az ellentételezési jóváírás a felhalmozott értékcsökkenési számlára vonatkozik, amely egy ellenérték-számla, amely ellentételezi a tárgyi eszközök (eszköz) számláját. Az értékcsökkenési leírás számlájának egyenlege növekszik az egység pénzügyi évének folyamán, majd az év végi záró folyamat részeként kiöblíti és nullára állítja. A számlát ezután újra felhasználják az amortizációs költségek tárolására a következő pénzügyi évben.

Ugyanezt a fogalmat használják az immateriális javakra, ahol a kapcsolódó költségszámlát amortizációs ráfordításnak nevezik.