A tőkeszerkezet elemzése

A tőkeszerkezet-elemzés a vállalkozás által alkalmazott adósság- és tőkefinanszírozás összes elemének időszakos értékelése. Az elemzés célja annak értékelése, hogy az adósság és a tőke milyen kombinációval rendelkezik a vállalkozásnak. Ez a keverék idővel változik az adósság és a saját tőke költségei, valamint az üzleti tevékenység kockázatai alapján. A tőkeszerkezet elemzése általában rövid lejáratú adósságokra, lízingekre, hosszú lejáratú adósságokra, preferált részvényekre és törzsrészvényekre korlátozódik. Az elemzés lehet rendszeresen ütemezett, vagy kiválthatja a következő események egyike:

 • Az adósságinstrumentum várható lejárata, amelyet pótolni vagy kifizetni kell

 • A befektetett eszközök megszerzésének finanszírozásának szükségessége

 • A felvásárlás finanszírozásának szükségessége

 • Egy kulcsfontosságú befektető követelése, hogy a vállalkozás vásároljon részvényeket

 • A befektetők igénye nagyobb osztalékra

 • Várható változás a piaci kamatlábban

A tőkeszerkezet-elemzés során vegye figyelembe a következő kérdéseket:

 • Hogyan befolyásolja a jelenlegi vagy a tervezett tőkeszerkezet bármilyen hitelkovenitst, például az adósság és a saját tőke arányát? Ha a hatás negatív, előfordulhat, hogy nem lehet további adósságot szerezni, vagy a meglévő adósságot le kell fizetni.

 • Vannak olyan drága adósságrészek, amelyeket le lehet fizetni? Ez magában foglalja a rendelkezésre álló készpénz alternatív felhasználásának megvitatását, amelyet másutt jövedelmezőbben lehetne alkalmazni.

 • Kezd csökkenni a készpénz felhasználása a vállalat üzleti tevékenységén belül? Ha igen, van-e értelme a készpénz visszafizetése a befektetők számára részvények visszavásárlásával vagy több osztalék kibocsátásával?

 • Olyan nehézek a társaság pénzügyi körülményei, hogy a jövőben nehezebb lesz hitelt szerezni? Ha igen, van-e értelme a működést átszervezni a jövedelmezőség javítása érdekében, és ezáltal újból megnyitni ezt a finanszírozási alternatívát?

 • A befektetői kapcsolatokért felelős tisztviselő meg akarja-e állapítani a vállalat részvényárfolyamának alsó határát? Ezt úgy lehet elérni, hogy részt veszünk egy folyamatos részvény-visszavásárlási programban, amelyet akkor indítunk, amikor a részvényárfolyam egy bizonyos összeg alá esik.

 • A társaság szeretne bizonyos minősítést elérni a kötvényeiről? Ha igen, akkor konzervatívabbá kell válnia a finanszírozási összetételének átalakításával, ezáltal javítva annak esélyét, hogy a társaság visszafizesse a társaságot a társaság kötvényeinek megvásárlásáért.