Tárgyi könyvelő munkaköri leírás

Pozíció Leírás : Befektetett eszközök könyvelője

Alapfunkció: A befektetett eszköz könyvelői pozíciója elszámolható az újonnan beszerzett (tárgyi és immateriális javak) befektetett eszközök költségeinek nyilvántartásáért, a meglévő befektetett eszközök nyomon követéséért, az értékcsökkenés nyilvántartásáért és a befektetett eszközök elidegenítésének elszámolásáért.

Fő felelősség:

 1. Hozzon létre és ellenőrizzen egy ellenőrzési rendszert, eljárásokat és űrlapokat a tárgyi eszközök nyilvántartásához.

 2. Javasoljuk a vezetésnek a befektetett eszközökkel kapcsolatos számviteli politikák bármilyen frissítését.

 3. Rendeljen címke számokat a befektetett eszközökhöz.

 4. A tárgyi eszközök beszerzéseit és elidegenítéseit rögzítse a számviteli rendszerben.

 5. Kövesse nyomon a projektköltségeket tárgyi eszköz számlákra, és zárja le ezeket a számlákat, miután a kapcsolódó projektek befejeződtek.

 6. Egyeztesse a tárgyi eszköz leányvállalati főkönyvi egyenleget a főkönyv összesítő szintű számlájával.

 7. Számítsa ki az összes állóeszköz értékcsökkenését.

 8. Tekintse át és frissítse a befektetett eszközök és a halmozott értékcsökkenés részletes ütemtervét.

 9. Számolja ki azoknak a befektetett eszközöknek az eszköz-visszavonási kötelezettségeit, amelyekre az ARO-k alkalmazandók.

 10. Vizsgálja meg a befektetett eszközök lehetséges elavulását.

 11. Rendszeresen végezzen értékvesztési felülvizsgálatokat az immateriális javakról.

 12. Végezze el a befektetett eszközök időszakos fizikai számlálását.

 13. Ajánlja a vezetésnek, hogy a befektetett eszközöket el kell-e adni.

 14. A vezetőség kérésére végezzen elemzéseket a befektetett eszközökről.

 15. Készítse elő a tárgyi eszközökkel kapcsolatos ellenőrzési ütemterveket, és segítse az auditorokat a vizsgálatokban.

 16. Készítse elő az ingatlanadó-bevallásokat.

 17. Képviselje a vállalatot a kormányzat által végzett, a befektetett eszközöket magában foglaló ellenőrzések során.

 18. Kövesse nyomon a vállalat befektetett eszközökre fordított kiadásait a tőkeköltségvetéshez és a kezelési engedélyekhez képest.

Kívánatos képesítés: 3+ év állóeszköz-számviteli tapasztalat. Előnyben részesíti a könyvelői alapképzést. Részletorientáltnak kell lennie.

Felügyel: Nincs