Az átértékelési modell

Az átértékelési modell lehetőséget ad egy vállalkozásnak arra, hogy egy befektetett eszközt annak átértékelt értékén tartson. Az átértékelést követően a könyv szerinti összeg az eszköz valós értéke, levonva a későbbi halmozott értékcsökkenést és a halmozott értékvesztés miatti veszteségeket. Ebben a megközelítésben folytatni kell a befektetett eszközök átértékelését elég rendszeres időközönként annak biztosítására, hogy a könyv szerinti érték egyetlen időszakban sem tér el lényegesen a valós értéktől. Ez az opció csak a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerint áll rendelkezésre.

Egyes állóeszközök valós értéke meglehetősen ingatag lehet, ami évente egyszeri átértékelést tesz szükségessé. A legtöbb esetben az IFRS három-öt évente egyszeri átértékeléseket tart elfogadhatónak. A befektetett eszközök átértékelésekor kétféle módon lehet kezelni a legutóbbi átértékelés óta felhalmozódott értékcsökkenést. A választási lehetőségek a következők:

  • Kényszerítse az eszköz könyv szerinti értékét az újonnan átértékelt összegre, a halmozott értékcsökkenés összegének arányos megismételésével; vagy

  • Szüntesse meg a felhalmozott értékcsökkenést az újonnan átértékelt eszköz bruttó könyv szerinti értékével szemben. Ez a módszer a két alternatíva közül az egyszerűbb.

A befektetett eszközök valós értékének meghatározásához használjon képzett értékelési szakember piaci alapú értékelését. Ha egy eszköz olyan speciális jellegű, hogy piaci alapú valós érték nem érhető el, akkor a becsült valós érték eléréséhez használjon alternatív módszert. Ilyen módszerek például a diszkontált jövőbeni cash flow-k vagy egy eszköz pótlási költségének becslése.

Ha a választást az átértékelési modell alkalmazásával végzik, és az átértékelés egy állóeszköz könyv szerinti értékének növekedését eredményezi, akkor vegye figyelembe az egyéb átfogó jövedelem növekedését, és halmozza fel a saját tőkében az „átértékelési többlet” elnevezésű számlán. Ha azonban a növekedés megfordítja ugyanazon eszköz átértékelési csökkenését, amelyet korábban az eredményben számoltak el, akkor az átértékelési nyereséget a korábbi veszteség erejéig nyereségként vagy veszteségként kell elszámolni (ezzel törölve a veszteséget).

Ha az átértékelés egy állóeszköz könyv szerinti értékének csökkenését eredményezi, akkor az eredmény csökkenését kell elszámolni. Ha azonban az eszköz átértékelési többletében van hitelegyenleg, akkor a hitelegyenleg ellensúlyozására ismerje el az egyéb átfogó jövedelem csökkenését. Az egyéb átfogó jövedelemben elszámolt csökkenés csökkenti a saját tőkében már nyilvántartott átértékelési többlet összegét.

Ha egy befektetett eszköz kivezetése megtörtént, az esetleges kapcsolódó átértékelési többletet helyezze át az eredménytartalékba. Ennek a többletnek az eredménytartalékba átcsoportosított összege az eszköz eredeti bekerülési értékén alapuló értékcsökkenés és az eszköz átértékelt könyv szerinti értékén alapuló értékcsökkenés közötti különbség.