Nagybetűk meghatározása

A tőkésítés a költség eszközként történő nyilvántartása, nem pedig ráfordítás. Ezt a megközelítést akkor alkalmazzák, ha a költségek várhatóan nem teljes mértékben a jelenlegi időszakban, hanem hosszabb időn keresztül kerülnek felhasználásra. Például az irodai kellékeket várhatóan a közeljövőben elfogyasztják, így azokat egyszerre terhelik költségekkel. Egy gépjárművet állóeszközként könyvelnek el, és az értékcsökkenés révén sokkal hosszabb ideig terhelik a költségeket, mivel a járművet hosszabb ideig fogyasztják, mint az irodai eszközöket.

A nagybetűs írás szintén a lényegesség fogalmán alapszik. Ha egy költség túl kicsi, akkor azt egyszerre a költségekre terhelik, ahelyett, hogy számviteli számítások és naplóbejegyzések sorozatával bajlódna a tőkésítés érdekében, majd az idő múlásával fokozatosan ráfordításként terheli. Az a bizonyos dollár összeg, amely alatt a tételeket automatikusan költségekre terhelik, kapitalizációs limitnek vagy cap limitnek nevezik. A felső határt arra használják, hogy a nyilvántartást kezelhető szintig tartsák, miközben továbbra is tőkésítik az összes tárgyat, amelyet befektetett eszközként kell kijelölni.

A tőkésítést nagymértékben használják eszközigényes környezetekben, például a gyártásban, ahol az értékcsökkenés az összes kiadás jelentős részét képezheti. Ezzel szemben a kapitalizáció rendkívül ritka lehet a szolgáltatóiparban, különösen akkor, ha a felső korlát elég magasra van szabva, hogy elkerülhető legyen a személyi számítógépek és laptopok tárgyi eszközként történő nyilvántartása.

Ha egy vállalat befektetett eszközöket épít, akkor az építésért fizetett kölcsönök bármely kamatköltségét tőkésíteni lehet, és az alapul szolgáló befektetett eszközök részeként könyvelni lehet. Ezt a lépést általában csak jelentős építési projektek esetében teszik meg.

A nagybetűk felhasználhatók a pénzügyi kimutatásokkal kapcsolatos csalások elkövetésére. Ha azokat a költségeket aktiválják, amelyeket ráfordításként kellett volna elszámolni, akkor a folyó jövedelem megemelkedik, azon jövőbeli időszakok rovására, amelyeken felül további értékcsökkenési leírást számolnak el. Ez a gyakorlat megfigyelhető a cash flow-k és a nettó jövedelem összehasonlításával; a pénzáramlásnak lényegesen alacsonyabbnak kell lennie, mint a nettó jövedelem.

A "kapitalizáció" kifejezés a vállalkozás piaci értékére is utal. Kiszámítása a forgalomban lévő részvények teljes számának szorzataként a részvény aktuális piaci árával. Meghatározható a vállalat részvényeinek, felhalmozott eredményének és hosszú lejáratú adósságának összegeként is.