Nettó működőtőke arány

A nettó működőtőke-mutató a működő tőke összes elemének nettó összege. Célja annak feltárása, hogy egy vállalkozás rövid távon rendelkezik-e elegendő mennyiségű nettó forrással ahhoz, hogy működőképes maradjon. Használja a következő képletet a nettó működőtőke-arány kiszámításához:

Forgóeszközök - rövid lejáratú kötelezettségek = nettó működő tőke arány

Ez a mérés csak általános képet ad a vállalkozás likviditásáról, a következő okokból:

  • Nem viszonyítja a negatív vagy pozitív kimenetel teljes összegét a fizetendő rövid lejáratú kötelezettségek összegéhez, amint az valós arány esetén lenne.

  • Nem hasonlítja össze a forgóeszközök felszámolásának időpontját és a rövid lejáratú kötelezettségek kifizetésének időpontját. Így pozitív nettó működőtőke-arány alakulhat ki olyan helyzetben, amikor a forgóeszközökben nincs elegendő azonnali likviditás a rövid lejáratú kötelezettségek azonnali követelményeinek kifizetéséhez.

Például egy vállalkozás 100 000 dollár készpénzzel, 250 000 dollár követeléssel és 400 000 dollár készlettel rendelkezik, amelyekkel szemben a tartozások 325 000 dollárja és a hosszú lejáratú hitel jelenlegi része 125 000 dollár ellensúlyozandó. A nettó működő tőke arány kiszámítása 300 000 dolláros pozitív egyenleget jelentene. A készletek felszámolása azonban hosszú időt vehet igénybe, így a vállalkozás a számítás pozitív eredménye ellenére valószínűleg további készpénzre szorul, hogy rövid távon eleget tegyen kötelezettségeinek.

Az arány alternatív változata összehasonlítja a nettó forgótőkét a mérlegben szereplő eszközök teljes összegével. Ebben az esetben a képlet a következő:

(Forgóeszközök - rövid lejáratú kötelezettségek) ÷ Eszközök összesen

E második változat szerint a rövid távú nettó források és eszközök arányának követése a cél, általában trendvonalon. Ezzel meg tudja állapítani, hogy egy vállalkozás fokozatosan több eszközét helyezi-e hosszú távú eszközökbe, például hosszú lejáratú eszközökbe, például befektetett eszközökbe. Az egyre növekvő arány jónak tekinthető, mivel ez azt jelenti, hogy egy vállalkozás minimálisra csökkenti befektetett eszközökbe történő befektetését, és eszközkészleteit a lehető legalacsonyabb szinten tartja.