Minősített vélemény

A minősített vélemény egy hiteles könyvvizsgáló könyvvizsgálói jelentésben tett írásos nyilatkozata, amely kimondja, hogy az ügyfél pénzügyi kimutatásai egy meghatározott kérdés kivételével valósak. A kérdés általában az ellenőrzés terjedelmének korlátozásával függ össze, így a könyvvizsgáló nem tudott elegendő bizonyítékot szerezni az auditálandó tranzakciók és jelentések különböző aspektusainak igazolásához. Minősített vélemények akkor is kiadhatók, ha hiányzik a GAAP-nak való megfelelés, a nem megfelelő közzététel, a becslések bizonytalanságai vannak, vagy a cash-flow kimutatás elmaradt.

A minősített vélemény az ellenőrzési jelentés harmadik pozíciójában szerepel, miután ismertették a vezetőség felelősségét a pénzügyi kimutatások elkészítésével és a belső kontrollok rendszerének fenntartásával, valamint a könyvvizsgáló felelősségének leírását.

Lényegében egy auditált szervezet megpróbálja elkerülni a minősített véleményt, mivel ez kétségbe vonja a gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásait.